Whatsapp Destek 0850 665 6065
  1. Ana Sayfa
  2. Alzheimer
Alzheimer

Alzheimer

  • 28 November 2021
  • 0
  • 12
  • 0 Yorum

Alzheimer

Alzheimer hastalığı aslında çağımızın hastalığıdır.Hastalığın kendisi toplumda en sık görülen bunama nedenlerinden bir tanesidir, diğer sık görülen bunama nedeni ise damar tıkanıklığına bağlı olarak görülen unutkanlık hastalığıdır.Aslında alzheimer bir unutkanlık hastalığıdır.Bunama dediğimiz tablo bizim sıklıkla gördüğümüz unutkanlık ile eşdeğer değerlendirilmektedir.Beynin hafıza dışında birçok farklı fonksiyonu bulunmaktadır.Ancak bunamaya neden olan hastalıklar sıklıkla ve öncelikle hafızayı etkilediğinden dolayı unutkanlık hastalığı olarak  tanımlanmaktadır. Alzheimer hastalığı temel olarak unutkanlık ile birlikte giden bir  bunama nedenidir demiştik.Toplumda sık olarak görülmektedir.Bu hastalığın,  görülme sıklığını etkileyen en önemli parametre ise ilerleyen yaştır, yani alzheimer  hastalığı, ilerleyen yaşla birlikte çok daha sık olarak görülmektedir. Burada peki  unutkanlık dışında diğer beyin fonksiyonları öğrenme, konuşma, yazma gibi diğer  fonksiyonlar etkilenmiyor mu tabi ki diğer bütün beyin fonksiyonları da hafıza ile  birlikte etkileniyor, ama ön planda ve ilk olarak hafızanın etkilenmiş olması  hastalığın ayırt edici özelliğidir.Burada hafızanın da öncelikle kısa süreli, yani  yakın hafıza etkilenmektedir, hasta ve hasta yakınları tarif ederken, eskileri çok iyi  hatırlıyor hocam, bu hasta daha çok kısa dönemde yakın zamanda olan olayları  hatırlamakta zorluk yaşıyor, hatta sorduğu soruları tekrar tekrar soruyor şeklinde  şikayetle karşı karşıya kalmaktayız. 

Alzheimer hastalığı için aslında en önemli durum tanı aşamasında yaşanmaktadır,  hastalığın en önemli aşaması tanı aşamasıdır.En başta şunu söylemiştik  unutkanlık hastalığının yani bunamanın en sık görülen nedenlerinden biri  alzheimer olmakla birlikte diğer bir nedende, beyindeki damar tıkanıklıklarıdır. Bu  açıdan bakıldığında beyindeki damar tıkanıklıklarının engellenebilir bir hastalık  olduğu göz önünde bulundurularak özellikle hastada bu durumun varlığı  sorgulanmalı, buna yönelik tetkikler yapılmalıdır.Çünkü beyinde damar  tıkanıklığının neden olduğu unutkanlık, en azından geri dönüşebilir olmasa bile, en  azından durdurulabilir hastalık olmasına karşı alzheimer hastalığında beyindeki  hücre kaybı özellikle beynin hafıza merkezindeki hücre kaybı geri dönüşsüz  olmakta ve çoğu zaman tedavi ile bile olsa durdurulamaz özellik taşımaktadır. 

Alzheimer tanısı konduktan sonraki süreçte ne yapılabilir?

Öncelikle hastalığın evrelenmesi yapılmalıdır, Buna yönelik olarak hasta ve hasta  yakınları bilgilendirilmelidir.Bu bilgilendirme sağlandıktan sonra hastaya gerekli  öneriler ve yakınlarına gerekli önlemlerde bulunulmalıdır.Alzheimer hastalığı tanısı  konduktan sonraki aşamada uygulanacak tedavi aslında tamamıyla semptomatik  tedavi olmaktadır.Yani semptomatik tedavi hastanın şikayetlerine yönelik olmakta,  hasta yakınlarının hasta bakımının kolaylaştırıcı özellikler taşımaktadır. 

Yani alzheimer hastalığı günümüz tedavi seçenekleri ile bile olsa tedavi edilebilir  bir hastalık değildir. Ancak alzheimer  hastalığında tanı aşamasından sonra bir diğer önemli aşama ise hastalığın daha  gelişmeden önceki süreçte, buna katkı sağlayabilecek ya da hastalığın seyrini  değiştirebilecek önlemlerin alınabiliyor olmasıdır. Mesela alzheimer hastalığı,  beyin damar tıkanıklığı olan hastalarda daha fazla sıklıkla görüldüğü  saptanmıştır.Ayrıca psikiyatrik hastalığın varlı yani depresyon öyküsünün varlığı  alzheimer hastalığının sıklığını artıran bir durum olarak  

gözlenmiştir.Hipertansiyonu iyi kontrol altında tutulamayan hastalarda alzheimer  hastalığının daha sık gözlendiği görülmüştür.Bu nedenle bu tür risk faktörlerinin  oldukça aza indirilmesi, mümkünse kontrol altına alınması gerekmektedir. 

Hastalığın tanı ve tedavi aşamasındaki yaklaşımlarından sonra vereceğimiz genel  mesaj şu olmalıdır; alzheimer hastalığı bunamanın tek nedeni değildir, en sık  görülen iki nedeninden bir tanesidir.Bir diğeri, özellikle geri dönüşebilir damar  tıkanıklığının neden olduğu bunama tablosudur ki alzheimer hastalığının  varlığında bizler açısından daha büyük önem taşımaktadır, tedavi ile en azından  durdurulabilir bir özellik taşımaktadır.Alzheimer hastalığının tanısı konduktan  sonraki süreçte ise hastaların bilmesi gereken ve yakınlarının özellikle bilmesi  gereken, hastalığın hali hazırda güncel tedavi yöntemleri ile tedavisi mümkün  olmadığıdır. 

Bu nedenle son olarak şunu söyleyebiliriz; alzheimer hastalığı ortalama yaşam  süresinin uzaması ile birlikte daha sık gözleneceği görülen, beklenen bir bunama  nedenidir diyebiliriz.Çağımızın hastalığı olarak adlandırabiliriz.

 


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rating*